سایت نجوم لار

سایت نجوم لار

سایت نجوم لارستان

رویدادهای نجومی اولین ماه تابستان ۹۷

اندازه فونت :
تعداد بازدید: 111 نفر ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
مجتبی منتظری

تهران-ایرنا- مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران، هم نشینی « ماه و کیوان»، «بهرام و ماه»، «سیاره تیر با خوشه کندوی عسل»، «ماه و مشتری» و وقوع خورشید گرفتگی جزئی را از جمله رویدادهای نجومی تیر ماه ۹۷ عنوان کرد.

مهندس ‘مسعود عتیقی’ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا، گفت: ساعت ۲:۰۷ دقیقه بامداد دوشنبه ۴ تیر ، سیاره تیز پای تیر ۴٫۷ درجه جنوب ستاره «پلوکس» از صورت فلکی دو پیکر قرار می گیرد. باید توجه داشت که در این ساعت سیاره تیر در آسمان حضور ندارد و شامگاه روز قبل بهترین فرصت برای مشاهده این هم نشینی است.

وی ادامه داد: چهارشنبه ششم تیر ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه سیاره حلقه بر گردن کیوان به وضعیت مقابله می رسد؛ مقابله شرایطی است که زمین میان این سیاره و خورشید قرار می گیرد. شبانگاه این روز بهترین شرایط برای مشاهده این سیاره به ویژه از درون تلسکوپ و ابزارهای رصدی است.
عتیقی افزود: پنجشنبه هفتم تیر ساعت ۸:۲۹ دقیقه صبح (در وضعیت نور روز) سیاره کیوان ۱٫۸ درجه جنوب ماه قرار می گیرد و بامداد این روز قبل از روشنی هوا ماه و کیوان در کمترین فاصله از یکدیگر مشاهده خواهند شد. همچنین ساعت ۹:۲۳ دقیقه این تاریخ ماه به وضعیت بدر (ماه کامل) می رسد. شنبه ۹ تیر ساعت ۷:۱۳ دقیقه صبح، کره ماه به اوج مداری خود نسبت به زمین رسیده و ۴۰۶ هزار و ۶۱ کیلومتر با زمین فاصله خواهد داشت. در شبانگاه این روز و در ساعت ۲۱:۱۴ دقیقه ماه به گروه نزولی می رسد و طی دو هفته بعد از ان پایین تر از مدار زمین قرار خوداهد داشت.
به گفته عتیقی، یکشنبه ۱۰ تیر ساعت ۶:۱۳ دقیقه بامداد، سیاره سرخ بهرام ۴٫۸ درجه جنوب ماه خواهد بود. بهرام طی این شب ها بسیار درخشان و به رنگ نارنجی مایل به زرد دیده می شود که دلیل آن نزدیک شدن این سیاره به وضعیت مقابله مطلوب پس از پانزده سال است.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: چهارشنبه ۱۳ تیر ساعت ۱۰:۱۹ دقیقه سیاره تیزپای تیر که طی این شب ها شامگاهی است تنها ۰٫۶ درجه جنوب خوشه کندوی عسل قرار می گیرد؛ خوشه کندوی عسل یک خوشه باز ستاره ای با نام علمی M44 در فهرست مسیه طبقه بندی شده است. شامگاه همین روز سیاره تیر در زمینه صورت فلکی سرطان (خرچنگ) و در نزدیکی خوشه کندوی عسل مشاهده می شود.

سوال خود را مطرح کنید :


آفتاب