نام کاربری :
رمز عبور :
گزارش کامل برنامه های فوق رصدی و عکاسی حرفه ای بی نظیر نجومی موسسه بیکران هستی در هفته نجوم
 1. رصد کوه پردیس (بام جنوب کشور)
 2. رصد کاروانسرای عباسی لار در جاده بندرعباس
 3. رصد کوه پردیس (بام جنوب کشور)
 4. رصد کاروانسرای عباسی لار در جاده بندرعباس
 5. رصد کوه پردیس (بام جنوب کشور)
 6. رصد کاروانسرای عباسی لار در جاده بندرعباس
 7. رصد کوه پردیس (بام جنوب کشور)
 8. آسمان دریاچه هیرم
 9. رصد کوه پردیس (بام جنوب کشور)
 10. رصد دریاچه هیرم اوز لارستان
 11. رصد کوه پردیس لار (بام جنوب کشور)