[if lt IE 9] [endif] [if lt IE 9] [endif]
نام کاربری :
رمز عبور :
اقیانوسی در دل میماس
تاریخ انتشار:1394/05/11 06:34:00
تعداد بازدید:211 مرتبه

نویسنده: sara khatibi

دانشمندان ناسا با بررسی تصاویر کاسینی، احتمال می دهند که در لایه های زیرین این قمر زحل، اقیانوسی از آب مایع و یا هسته ای منجمد وجود داشته باشد.

تحقیقات اخیر مرکز JPL سازمان فضایی ناسا که متمرکز بر روی لایه های زیرین میماس، قمر یخی زحل است نشان می دهد که سطح پر از دهانه ی این قمر احتمالا هسته ای منجمد و یا اقیانوسی از آب مایع را پنهان کرده است.

http://www.larobservatory.ir:80/src/Pics/MediaCenter/91aeeff0-91fb-4476-bd9c-a8ccc4b83ef1_thumb.jpg

محققان با استفاده از تصاویر بدست آمده از کاسینی در حال بررسی مقدار تلوتلو خوردن میماس در مدارش به دور زحل هستند. آنها با استفاده از این داده ها چندین مدل مختلف را برای فضای داخلی این قمر درنظر گرفتند و در نهایت دو احتمال را برای این قمر ارائه نمودند.
رادوان تاج الدین، از دانشگاه کرنل نیویورک می گوید: داده ها نشان می دهد که چیزی در این میان درست نیست. مقدار تلوتلو خوردن میماس تقریبا دوبرابر مقدار پیش بینی شده است.
از آنجا که این قمر 4 میلیارد سال پیش تشکیل شده است، دانشمندان انتظار دارند این جرم آسمانی هسته ای آرام داشته باشد. اما اگر درون این قمر اقیانوس هایی از آب باشد، این قمر به جمع قمرهای متعدد مشتری و 2 قمر دیگر زحل می پیوندد.دانشمندان امیدوارند با استفاده از نتایج این تحقیقات به رازهای دیرینه ی منظومه شمسی پی ببرند.