جبار سرزمین سحابی های بزرگ، عکاس: عبدالحمید جمالپور

اندازه فونت :
2019/11/03

نمایی از آسمان زمستانه .سحابی جبار ؛سراسب ؛شعله،جادوگر وحلقه برنارد در صورت فلکی شکارچی ‌. نیکون دی ۸۱۰ و ۲۴شات ۱۵۲ثانیه از آسمان بلغان