اخبار

آرشیو
معرفی تولیدات موسسه بیکران هستی و رصدخانه لارستان: اطلس رنگی آسمان شب با تصاویر واقعی اجرام با کیفیت تصویر عالی

معرفی تولیدات موسسه بیکران هستی و رصدخانه لارستان: اطلس رنگی آسمان شب با تصاویر واقعی اجرام با کیفیت تصویر عالی

معرفی اطلس آسمان شب، از مهمترین محصولات تولیدی موسسه بیکران هستی و رصدخانه لارستان اطلس مسطح آسمان شب برای...

بهره برداری از رصدخانه لارستان توسط موسسه مردم نهاد بیکران هستی در بهار و تابستان ۱۳۹۸

بهره برداری از رصدخانه لارستان توسط موسسه مردم نهاد بیکران هستی در بهار و تابستان ۱۳۹۸

آرشیو تصاویر مربوط به ویژه برنامه های بهره برداری از رصدخانه لارستان توسط موسسه مردم نهاد بیکران هستی در بهار...

افتتاح و بهره برداری از فاز نخست رصدخانه لارستان

افتتاح و بهره برداری از فاز نخست رصدخانه لارستان

رصدخانه لارستان افتتاح و بهره برداری از رصدخانه لارستان   ...

بهره برداری از رصدخانه لارستان توسط موسسه مردم نهاد بیکران هستی و نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه شهری

بهره برداری از رصدخانه لارستان توسط موسسه مردم نهاد بیکران هستی و نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه شهری

  رصدخانه لارستان که از سال ۱۳۸۰ با ایجاد انجمن نجوم در آموزش و پرورش کلید خورد با هدف گیری ایجاد...