سحابی کالیفرنیا و خوشه پروین، عکاس: عبدالحمید جمالپور

اندازه فونت :
2019/11/03

سحابی کالیفرنیا، عکاس: عبدالحمید جمالپور

سحابی کالیفرنیا سمت چپ و خوشه پروین سمت راست .ثبت با دوربین ۶دی اصلاح شده . ۱۲لایت در ایزوی ۱۶۰۰و نوردهی ۷۵ثانیه و ۴۰بیاس ۱۲دارک و ۲۰فلت فریم. آسمان منطقه شمال لارستان، بلغان. آبان ۹۸