موسسه بیکران هستی در جمع چهار مرکز ثبت شده ایرانی در اتحادیه انجمن بین المللی اخترشناسی (IAU)

اندازه فونت :
2019/09/01

از سال ۱۳۹۳ موسسه بیکران هستی به مرکزیت رصدخانه لارستان و به همین آدرس در انجمن بین المللی نجوم به ثبت رسید تا سومین موسسه ثبت شده ایرانی و تنها موسسه در جنوب کشور در این مجمع جهانی باشد. با وجود رصدخانه و ثبت موسسه رسمی در کشور و ارائه فعالیت ها و دستاوردها و مقالات به این مرکز نجوم آماتوری جهان بالاخره به این مهم دست یافتیم.

به صورت ماهیانه پروژه های تحقیقاتی پینهادی از این مرکز برای موسسه ایمیل شده و در برخی زمینه ها همکاری علمی با این نهاد معتبر جهانی انجام گرفته است.

مستندات ثبت شده به پیوست آمده است: