موسسه بیکران هستی در شیراز، باشگاه نجوم جنوب کشور

اندازه فونت :
2019/09/29

از سال ۱۳۸۶ هیات موسس موسسه بیکران هستی تقریبا همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شهرستان مرودشت و البته رصدخانه قطب الدین پارک معلم شیراز انجمن های نجوم را تاسیس و گسترش دادند و نهایتا در اواخر سال ۱۳۸۷ اقدام به ثبت موسسه نمودند تا در خرداد ماه ۸۸ این مهم تحقق یابد و موسسه مردم نهاد بیکران هستی با مدیریت محسن منتظری ثبت رسمی شود. تاکنون در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شهرستان های سپیدان، مرودشت و سروستان نیز برنامه های نجوم، دوره ها و تورهای رصدی به صورت منظم برگزار گردید. همکاری با معاونت جوانان استان فارس و مجوز موسسه از این نهاد دولتی زمینه ای شد تا گستردگی کار روز به روز در استان فارس بیشتر شود تا همزمان با لارستان که از سال ۸۰ تمرکز ویژه ای بر ساخت رصدخانه و توسعه علمی صورت گرفت در مرکز و شمال استان نیز دنبال شود.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای موسسه مردم نهاد بیکران هستی در نمایشگاه بین المللی شیراز، همکاری با سایر موسسات گردشگری و علمی پژوهشی در ویژه برنامه های گروهی و خاص در منطقه و مهمترین آنها نخستین جشنواره ملی جوان، کار آفرینی و گردشگری لارستان در اسفندماه ۹۷ با حضور معاونین وزیر و مدیران استانی همزمان با افتتاح رصدخانه لارستان که با سمن های بسیاری در استان و فراتر از استان همکاری و هم افزایی صورت گرفت از جمله فعالیتهای رو به جلوی این مجموعه می باشد.

هم اینک در مهرماه ۹۸ این موسسه اقدام به انسجام کامل گروه های فعال نجومی در سطح استان فارس برآمده تا نهایتا باشگاه نجوم جنوب کشور را پایه ریزی و مستدام نماید تا بدون موازی کاری همه ظرفیت های منطقه در این حوزه در هم افزایی فزاینده و به دور از حاشیه و رقابت های بیش از حد، اهدافی علمی پژوهشی بسیار فراتر از انتظار را نشانه بگیرد و با یاری خداوند محقق سازد.

امید است سایر گروه های فعال در عرصه نجوم، اخترفیزیک و کیهان شناسی، این مؤسسه برآمده از مردم را با محوریت اساتید علمی و مجربان این حوزه در کارگروه های فعال و در تخصص های مختلف با امکانات موسسه و رصدخانه، و اشتراک همه ظرفیت ها یاری نمایند تا شاهد تولید و ترویج علم نجوم و کیهان شناسی و نهایتا فعالیت های استارتاپی مرتبط یا نیمه مرتبط و کارآفرینی را شاهد باشیم. و البته با برنامه ریزی دقیق و زمان بندی های به عمل آمده قطعا قابل تحقق خواهد بود. ظرفیت های منطقه بسیار بزرگ است اما اقدامات جزیره ای کمتر تحقق چنین اهدافی را نشانه رفته است.

موسسه مردم نهاد بیکران هستی آمادگی خود را برای اشتراک تمام ظرفیت های مادی و علمی و معنوی از گروه های علمی دیگر اعلام داشته و دست همکاری همه این گروه ها را به گرمی می فشارد تا کارهای مشترک آتی به مراتب موثرتر و ثمربخش تر باشد و البته تاکنون با بسیاری از این مجموعه ها تعاملی مطلوب داشته که نتایج و برکات آن ظهور یافته است.

آسمانتان پر ستاره

محسن منتظری ۱۲ مهرماه ۹۸، آغاز هفته فضا.