ویژه برنامه رصدی و پلانتاریوم در کورده

اندازه فونت :
2019/10/10

ویژه برنامه باشکوه رصدی و پلانتاریوم در حسینیه شهر کرده ویژه تعداد کثیری از دانش آموزان مدارس این شهر باتفاق والدین دانش آموزان، چهارشنبه شب ۱۷ مهرماه ۹۸ توسط موسسه بیکران هستی (تیم علمی رصدخانه لارستان)