بازدید دبیران آموزش و پرورش و گروه ناشنوایان از رصدخانه لارستان

اندازه فونت :
2019/09/30

بازدید گروه دبیران فیزیک، علوم تجربی، و علوم اجتماعی آموزش و پرورش لارستان، و قبل از آن بازدید گروه ناشنوایان از رصدخانه لارستان در جمعه شب ۵ مهرماه ۹۸ و اجرای برنامه های متنوع آموزشی و رصدی توسط موسسه بیکران هستی

{"item":{"showCaptionTitle":true,"showCaptionDescription":true},"lazy":true,"src":"data-src-fg","srcset":"data-srcset-fg"}