ویژه برنامه آموزش روشهای پردازش تصاویر فضایی ناسا توسط مهندس علیرضا کارکن منتخب مسابقات جهانی

اندازه فونت :
2019/09/14

دوره آموزشی پردازش تصاویر فضایی ناسا توسط موسسه بیکران هستی با تدریس مهندس علیرضا کارکن، مدیر کارگروه هوافضای موسسه و رصدخانه لارستان و برگزیده مسابقات پردازش تصاویر دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۱۹ پنجشنبه شب ۲۱ شهریورماه ۹۸ در دفتر موسسه بیکران هستی ویژه اعضای کارگروه هوافضای موسسه و رصدخانه لارستان برگزار گردید.

سوال خود را مطرح کنید :