بازدید دبیران آموزش و پرورش لارستان و گروه ناشنوایان از رصدخانه لارستان

اندازه فونت :
2019/09/30

بازدید گروه دبیران فیزیک، علوم تجربی، و علوم اجتماعی آموزش و پرورش لارستان، و قبل از آن بازدید گروه ناشنوایان از رصدخانه لارستان در جمعه شب ۵ مهرماه ۹۸ و اجرای برنامه های متنوع آموزشی و رصدی توسط موسسه بیکران هستی

سوال خود را مطرح کنید :