تاسیس باشگاه نجوم لارستان در خاتمه دوره تکمیلی

اندازه فونت :
2019/10/02

برگزاری دوره تکمیلی نجوم، اخترفیزیک و کیهان شناسی توسط موسسه بیکران هستی با تدریس محسن منتظری دبیر موسسه ۶ تا ۹ مهرماه، و در ادامه برگزاری نخستین باشگاه نجوم جنوب کشور با موضوع حیات، در رصدخانه لارستان در ۹ مهرماه ۹۸ همزمان با اتمام دوره تکمیلی.

سوال خود را مطرح کنید :