رصد سیاره عطارد در بیشترین کشیدگی شرقی

اندازه فونت :
2019/10/18

یکشنبه ۲۸ مهر ، بهترین زمان برای رصد نزدیکترین سیاره به خورشید ، عطارد ، می باشد. سیاره عطارد در این تاریخ به بیشترین زاویه کشیدگی شرقی خود با ۲۵.۲ درجه از خورشید می رسد و با قدر منفی ۰٫۱ قابل مشاهده است. زاویه ی کشیدگی ، زاویه ‌ای است میان خورشید و سیاره که زمین به عنوان نقطه مرجع در نظر گرفته می شود. بیشترین کشیدگی یک سیاره زمانی رخ می‌دهد که در مسیر مدارش به خورشید، در مماس با ناظر زمینی باشد. این تاریخ بهترین زمان برای رصد این همسایه کوچک در آسمان جنوب غرب درست بعد از غروب خورشید است.

عطارد کوچکترین و داخلی ترین سیاره ی منظومه شمسی است که مدار آن بسیار به خورشید نزدیک است، بنابراین همیشه نزدیک به خورشید قرار دارد و رصد آن اکثر مواقع دشوار است . مگر زمانی که به بیشترین کشیدگی زاویه ای از خورشید برسد. برای رصد فقط دقایقی بعد از غروب خورشید فرصت دارید که البته باید افقی باز در سمت جنوب غربی داشته باشید.

 

 

فاطمه فخرایی فرد، عضو تیم علمی رصدخانه لارستان

سوال خود را مطرح کنید :