پخش زنده گذر سیاره عطارد از رصدخانه لارستان در سایت سازمان فضایی ایران

اندازه فونت :
2019/11/11

نخستین بار پخش زنده رصد گذر سیاره عطارد از رصدخانه لارستان توسط موسسه بیکران هستی از سایت سازمان فضایی ایران، ۲۰ آبان ساعت ۱۶ تا ۱۷.

لینک پخش زنده:

https://isa.ir/content/3519/%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C

سوال خود را مطرح کنید :