آموزش نجوم توسط پلانتاریوم در شهر علامرودشت

اندازه فونت :
2019/11/29

آموزش نجوم توسط پلانتاریوم چهار بعدی در شهر علامرودشت توسط موسسه بیکران هستی، تیم علمی رصدخانه لارستان ویژه دانش آموزان با دعوت کانون دانش آموزی شهر علامرودشت در یک روز خاطره انگیز پنجشنبه ۷ آذر ماه ۹۸ با حضور ۲۵۰ دانش آموز صورت گرفت.

سوال خود را مطرح کنید :