شنبه، ششم اردیبهشت ماه ۹۹ نخستین روز ماه مبارک رمضان خواهد بود

اندازه فونت :
2020/04/22

 

  بدینوسیله به اطلاع مردم مؤمن و روزه دار لارستان بزرگ می رساند، تیم ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در لارستان از طرف مؤسسه بیکران هستی اطلاعات رؤیت هلال ماه رمضان سال ۱۴۴۱ هجری قمری در روز پنجشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۲۹ شعبان ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۳ آوریل ۲۰۲۰ میلادی در بهترین زمان رؤیت هلال بدین شرح می باشد :

بهترین زمان رؤیت هلال ماه در لار :          ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه و ۵۸ ثانیه

(توجه : اطلاعات، مربوط به موقعیت رصدخانه لار به مختصات ۲۷:۴۱N و ۵۴:۱۹E می باشد)

 

غروب آفتاب  :    ساعت ۱۹ و ۱۸ دقیقه و ۲۴ ثانیه
غروب ماه    :    ساعت ۱۹ و ۴۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه

ارتفاع ماه   :   ۰۲/۶۰۶ درجه (۰۲ درجه و ۳۶ دقیقه و ۲۲ ثانیه قوسی)
سمت ماه  :   ۲۸۱/۱۵۶ درجه (۲۸۱ درجه و ۰۹ دقیقه و ۲۱ ثانیه قوسی)

ارتفاع خورشید   :  ۰۲/۰۹۱- درجه (۰۲- درجه و ۰۵ دقیقه و ۲۷ ثانیه قوسی)
سمت خورشید  :  ۲۸۵/۹۸۵ درجه (۲۸۵ درجه و ۵۹ دقیقه و ۰۷ ثانیه قوسی)

سن ماه   :  ۱۲/۵۹ ساعت (۰۰ روز و ۱۲ ساعت و ۳۵ دقیقه)
درصد روشنایی ماه  :  ۰۰/۳۷ %

 

با توجه به این اطلاعات، رؤیت هلال ماه مبارک رمضان در لارستان بحرانی بوده و بنابراین روز اول ماه مبارک رمضان از منظر محاسبات نجومی به احتمال قریب به یقین شنبه ۹۹/۰۲/۰۶ خواهد بود.

سوال خود را مطرح کنید :