رصد دنباله دار نیووایز در آسمان لارستان

اندازه فونت :
2020/07/21

تصویر ثبت شده از دنباله دار نیووایز زیباترین دنباله دار ۲۵ سال اخیر. آبی بالا دم یونی و زرد دم گازی و سبز مرکز دنباله دار هست.

مکان سد بودر ۳۰ تیرماه ۹۹ و با دوربین اصلاح شده است.

عکاس: عبدالحمید جمالپور، عکاس نجومی موسسه بیکران هستی و رصدخانه لارستان

سوال خود را مطرح کنید :