بازدید اعضای شورای اسلامی شهر لار از رصدخانه لارستان

اندازه فونت :
2020/10/28

بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر لار از رصدخانه لارستان در تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶

بازدید شورای اسلامی شهر لار از رصدخانه لارستان

 

سوال خود را مطرح کنید :