چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ اول رمضان خواهد بود

اندازه فونت :
2021/04/08

بدینوسیله به اطلاع مردم مؤمن و روزه دار لارستان بزرگ می رساند، تیم ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در لارستان از طرف مؤسسه بیکران هستی اطلاعات رؤیت هلال ماه رمضان سال ۱۴۴۲ هجری قمری در روز دوشنبه مورخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ مصادف با ۲۹ شعبان ۱۴۴۲ هجری قمری و ۱۲ آوریل ۲۰۲۱ میلادی در بهترین زمان رؤیت هلال بدین شرح می باشد :

بهترین زمان رؤیت هلال ماه در لار :          ساعت ۱۹ و ۲۵ دقیقه و ۰۴ ثانیه

(توجه : اطلاعات، مربوط به موقعیت رصدخانه لار به مختصات ۲۷:۴۱N و ۵۴:۱۹E می باشد)

 

غروب آفتاب  :    ساعت ۱۹ و ۱۶ دقیقه و ۰۹ ثانیه
غروب ماه    :    ساعت ۱۹ و ۳۶ دقیقه و ۱۲ ثانیه

ارتفاع ماه   :   ۰۲/۶۹۰ درجه (۰۲ درجه و ۴۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه قوسی)
سمت ماه  :   ۲۷۷/۴۱۱ درجه (۲۷۷ درجه و ۲۴ دقیقه و ۳۹ ثانیه قوسی)

ارتفاع خورشید   :  ۰۲/۲۰۳- درجه (۰۲- درجه و ۱۲ دقیقه و ۱۱ ثانیه قوسی)
سمت خورشید  :  ۲۸۱/۵۶۳ درجه (۲۸۱ درجه و ۳۳ دقیقه و ۴۶ ثانیه قوسی)

سن ماه   :  ۱۲/۴۱ ساعت (۰۰ روز و ۱۲ ساعت و ۲۴ دقیقه)
درصد روشنایی ماه  :  ۰۰/۳۴ %

 

با توجه به این اطلاعات، رؤیت هلال ماه مبارک رمضان در لارستان غیرممکن بوده و بنابراین روز اول ماه مبارک رمضان از منظر محاسبات نجومی به احتمال قریب به یقین چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ خواهد بود.

سوال خود را مطرح کنید :