رؤیت هلال سخت اما محتمل با ابزار نجومی، پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ روز اول ماه مبارک شوال خواهد بود

اندازه فونت :
2021/05/05

بدینوسیله به اطلاع مردم مؤمن و روزه دار لارستان بزرگ می رساند، تیم ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در لارستان از طرف مؤسسه بیکران هستی اطلاعات رؤیت هلال ماه شوال سال ۱۴۴۲ هجری قمری در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ مصادف با ۲۹ رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری و ۱۲ می ۲۰۲۱ میلادی در بهترین زمان رؤیت هلال بدین شرح می باشد :

بهترین زمان رؤیت هلال ماه در لار :          ساعت ۱۹ و ۴۹ دقیقه و ۱۹ ثانیه

(توجه : اطلاعات، مربوط به موقعیت رصدخانه لار به مختصات ۲۷:۴۱N و ۵۴:۱۹E می باشد)

 

غروب آفتاب  :    ساعت ۱۹ و ۲۹ دقیقه و ۰۳ ثانیه
غروب ماه    :    ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه و ۵۹ ثانیه

ارتفاع ماه   :   ۰۴/۴۵۴ درجه (۰۴ درجه و ۲۷ دقیقه و ۱۳ ثانیه قوسی)
سمت ماه  :   ۲۸۹/۸۷۴ درجه (۲۸۹ درجه و ۵۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه قوسی)

ارتفاع خورشید   :  ۰۴/۱۷۰- درجه (۰۲- درجه و ۱۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه قوسی)
سمت خورشید  :  ۲۹۳/۲۴۷ درجه (۲۹۳ درجه و ۱۴ دقیقه و ۴۸ ثانیه قوسی)

سن ماه   :  ۲۰/۳۴ ساعت (۰۰ روز و ۲۰ ساعت و ۲۰ دقیقه)
درصد روشنایی ماه  :  ۰۰/۶۵ %

 

با توجه به این اطلاعات، رؤیت هلال ماه مبارک رمضان در لارستان سخت اما با کمک ابزار نجومی محتمل بوده و و بسته به شرایط آب و هوایی پاک، بنابراین روز اول ماه مبارک شوال از منظر محاسبات نجومی احتمالا پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ خواهد بود.

سوال خود را مطرح کنید :