آشنایی با واحدهای محاسبه ی فاصله در ستاره شناسی

اندازه فونت :
2021/09/27

اخترشناسان برای بیان اندازه در کیهان از اصطلاحات خاصی استفاده می کنند، با دنبال کردن این اسلایدها می توانید در مورد گستردگی جهان هستی اطلاعات بیشتری دریافت کنید.

 

فاطمه فخرایی فرد ، کارشناس تیم علمی رصدخانه لارستان

سوال خود را مطرح کنید :