مقارنه جذاب هلال ماه و پرنورترین سیاره ی اسمان شب

اندازه فونت :
2021/10/09

امشب، ۱۷ مهرماه، ماه از فاصله ی ۲ درجه و ۵۱ دقیقه قوسی شمال ناهید می گذرد و ماه ۳ روزه می شود. با چنین جدایی زاویه ای این دو جرم در موقعیت همنشینی قرار میگیرند.از مختصات رصدخانه لار ، ماه و سیاره ی همسایه زمین حدود ساعت ۱۷:۴۸ ، ۲۱ درجه بالاتر از افق جنوب غربی ، قابل رصد می شوند. سپس آنها به سمت افق فرو می روند و ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه بعد از خورشید در ساعت ۱۹:۴۹ غروب می کنند.ماه در mag -10.7 ، و زهره در mag -4.2 ، هر دو در صورت فلکی عقرب قرار دارند.این مقارنه با چشم غیر مسلح یا از طریق یک دوربین دو چشمی قابل مشاهده خواهند بود.این همنشینی فرصت خوبی برای علاقه مندان عکاسی اسمان شب فراهم می کند که بتوانند تصاویر بسیار جذابی از هلال ماه به همراه زمین تاب و دومین جرم درخشان اسمان شب ، سیاره ی زهره در کنار هم ثبت کنند.البته تماشای این پدیده با چشم غیر مسلح هم خالی از لطف نیست.

سوال خود را مطرح کنید :