مقارنه ی ماه و غول های گازی منظومه شمسی

اندازه فونت :
2021/10/14

مقارنه با ماه به چه معناست؟

در نجوم ، مقارنه  (Conjunction) یک رویداد قابل رصد با چشم است که زمانی رخ می دهد که دو یا چند جرم سماوی بسیار نزدیک به یکدیگر در اسمان قابل مشاهده هستند.وقتی دو جرم اسمانی مانند دو سیاره یا ماه و سیاره یا خورشید و سیاره به فاصله ی ظاهری کمی در اسمان می رسند در اصطلاح نجومی از واژه ی مقارنه استفاده می شود.و البته در مواردی که  جدایی زاویه ای انها کم باشد اصطلاح نزدیکی، همنشینی یا اجتماع  استفاده شود.بدیهی است که سیاره ها در حقیقت در به ماه نزدیک نمی شوند و اجرام کیهانی تنها از دید ناظران زمین نزدیک به هم دیده می شوند.اگر به مسیر حرکت اجرام در آسمان برای چندین شب متوالی توجه کنید ، این به شما کمک می کند تا حرکت شب های پیش رو را برای انها تجسم کنید.به یاد داشته باشید که بسته به منطقه زمانی شما، ممکن است لحظه دقیق نزدیکی دو جرم سماوی را از دست بدهید ، اما هنوز این شانس را دارید که این پدیده را بعد از ظاهر شدن اجرام در اسمان بالای سرتان رصد کنید.

۲۲ مهر: مقارنه ماه و زحل

در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱ ، ساعت ۰۷:۰۸ به وقت گرینویچ (۰۳:۰۸ صبح به وقت گرینویچ) ، ۶۰ درصد ماه درخشان ۳ درجه ۵۶ دقیقه از جنوب غول گازی زحل عبور می کند. زحل که کمتر از زهره درخشان است ، هنوز با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است و در بزرگی ۰٫۳ درخشش دارد. سیاره نزدیک ماه را در صورت فلکی Capricornus ببینید.

پنجشنبه شب ماه و زحل از دید ناظران زمینی در یک بعد قرار دارند ، و ماه ۸ روزه با عبور از جنوب زحل به فاصله ی ۳ درجه و ۵۶ دقیقه ی قوسی یک همنشینی جذاب را پدید می آورد.. از مختصات رصدخانه لارستان ، این همنشینی در آسمان  ، از حدود ساعت ۱۷:۴۱ تا  ۲۳:۳۸ قابل رصد است. ماه با قدر  ۱۲٫۲- ، و زحل در قدر ۰٫۳ در اسمان میدرخشند و هر دو در صورت فلکی جدی یا بزغاله قرار دارند.

زحل و مشتری در دی ماه ۱۳۹۹ بسیار نزدیک به هم در اسمان ظاهر شدند – این رویداد “مقارنه بزرگ” نامیده شد. از آن زمان ، مشتری در حال دور شدن از زحل است ، اما در حال حاضر ، آنها نزدیک به هم در آسمان دیده می شوند. بنابراین هرگاه مقارنه ی زحل و ماه اتفاق بیفتد ، ماه و مشتری هم کمی بعد در وضعیت همنشینی قرار می گیرند.

۲۳ مهر: مقارنه ماه و مشتری

فقط یک روز بعد ، در ۲۳ مهرماه، ماه از نزدیکی یک غول گازی دیگر -سیاره ی مشتری عبور می کند. ماه برای چند شب متوالی در نزدیکی غول های گازی قرار دارد .  ماه به جدایی زاویه ای ۴ درجه و ۰۸ دقیقه ی قوسی نسبت به بزرگترین سیاره ی منظومه شمسی می رسد . سن ماه در این زمان ۹ روز خواهد بود و درصد روشنایی ان ۷۸ می باشد . این دو جرم در آسمان عصر از ساعت ۱۷:۴۰ تا ساعت۱۹:۵۷  قابل رصد خواهند بود..قدر ماه در این شب ۱۲٫۳ – و مشتری ۲٫۶- می باشد و هر دو در صورت فلکی جدی قرار دارند.

سوال خود را مطرح کنید :