خورشید گرفتگی در سرزمین پنگوئن ها

اندازه فونت :
2021/12/04

شنبه ۱۳ اذر ۱۴۰۰ خورشید گرفتگی کلی رخ خواهد داد. که البته فقط افرادی از نیمکره جنوبی آن را تجربه خواهند کرد.

خورشید گرفتگی چیست؟

خورشید گرفتگی یک رویداد نجومی است که در آن ماه از بین خورشید و زمین می گذرد و بر زمین سایه می اندازد. بنابراین در برخی مناطق به طور جزئی یا کامل نور خورشید را مسدود می کند. کسوف کامل زمانی اتفاق می افتد که خورشید، ماه و زمین دقیقا در یک خط قرار گیرند. هنگامی که آنها دقیقاً در یک ردیف قرار نگیرند، ناظران می توانند یک گرفتگی جزئی را مشاهده کنند.

در هنگام خورشید گرفتگی چه اتفاقی می افتد؟

افرادی که در مرکز سایه ماه در طول خورشید گرفتگی قرار دارند می توانند کسوف کلی را ببینند. ماه به طور کامل قرص خورشید را می پوشاند و آسمان  تاریک می شود که انگار شب است. زمانی که خورشید گرفتگی جزئی اتفاق می افتد ، تنها بخشی از خورشید با قرص ماه پوشانده می شود.

مناطقی از زمین که خورشید گرفتگی قابل رویت است

خورشید گرفتگی کامل  تنها در قطب جنوب قابل مشاهده خواهد بود. آنهایی که در برخی از مناطق آفریقای جنوبی، استرالیا و امریکای جنوبی قرار دارند، شاهد خورشید گرفتگی جزئی خواهند بود. متاسفانه این پدیده ی جذاب از کشور ما قابل رصد نیست.پدیده ی خورشید گرفتگی  هیچ گاه از کل دنیا قابل مشاهده نیست.ماه بسیار کوچکتر از زمین است و سایه ای که روی زمین ایجاد می کند هرگز بیش از چند صد کیلومتر نیست.

خورشید گرفتگی بعدی چه زمانی است؟

دو خورشید گرفتگی جزئی در سال آینده رخ خواهد داد — در ۱۰ اردیبهشت و ۳ ابان ۱۴۰۰٫ اولین مورد از جنوب شرقی اقیانوس آرام و آمریکای جنوبی قابل مشاهده خواهد بود. و دومی – از اروپا، شمال شرق آفریقا، خاورمیانه و غرب آسیا.خورشید گرفتگی کامل بعدی در۲۰ فروردین ۱۴۰۳ رخ خواهد داد. کسانی که در مکزیک، مرکز و شمال شرقی ایالات متحده و شرق کانادا زندگی می کنند، کسوف کلی خواهند دید.

 

 

فاطمه فخرایی فرد، کارشناس تیم علمی رصدخانه لارستان

سوال خود را مطرح کنید :