یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ اول رمضان خواهد بود

اندازه فونت :
2022/03/29

بدینوسیله به اطلاع مردم مؤمن و روزه دار لارستان بزرگ می رساند، با توجه به عدم امکان رؤیت هلال ماه به دلیل سن بسیار کم هلال در غروب ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ (سن ماه حدود ۸ ساعت) و عدم امکان رؤیت هلال، تیم ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در لارستان از طرف مؤسسه بیکران هستی اطلاعات رؤیت هلال ماه رمضان سال ۱۴۴۳ هجری قمری در روز شنبه مورخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۳۰ شعبان ۱۴۴۳ هجری قمری و ۲ آوریل ۲۰۲۲ میلادی در بهترین زمان رؤیت هلال بدین شرح می باشد :

بهترین زمان رؤیت هلال ماه در لار :          ساعت ۱۹ و ۴۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه

(توجه : اطلاعات، مربوط به موقعیت رصدخانه لار به مختصات ۲۷:۴۱N و ۵۴:۱۹E می باشد)

 

غروب آفتاب  :    ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه و ۴۶ ثانیه
غروب ماه    :    ساعت ۲۰ و ۲۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه

ارتفاع ماه   :   ۰۸/۴۱۱ درجه (۰۸ درجه و ۲۴ دقیقه و ۴۱ ثانیه قوسی)
سمت ماه  :   ۲۷۶/۰۷۹ درجه (۲۷۶ درجه و ۰۴ دقیقه و ۴۳ ثانیه قوسی)

ارتفاع خورشید   :  ۰۷/۶۴۹- درجه (۰۷- درجه و ۳۸ دقیقه و ۵۶ ثانیه قوسی)
سمت خورشید  :  ۲۷۹/۸۵۹ درجه (۲۷۹ درجه و ۵۱ دقیقه و ۳۴ ثانیه قوسی)

سن ماه   :  ۳۲/۷۹ ساعت (۰۱ روز و ۰۸ ساعت و ۴۸ دقیقه)
درصد روشنایی ماه  :  ۰۲/۰۴ %

نمودار مناطق قابل رؤیت هلال ماه رمضان در غروب ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

 

نمودار مناطق قابل رؤیت هلال ماه رمضان در غروب ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

 

با توجه به این اطلاعات، رؤیت هلال ماه مبارک رمضان در لارستان امکان پذیر بوده و بنابراین روز اول ماه مبارک رمضان از منظر محاسبات نجومی یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ خواهد بود.

سوال خود را مطرح کنید :