رؤیت هلال ماه ۱۴۴۳ سخت، اما قابل رؤیت با دستگاه

اندازه فونت :
2022/04/29

بدینوسیله به اطلاع مردم مؤمن و روزه دار لارستان بزرگ می رساند، تیم ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در لارستان از طرف مؤسسه بیکران هستی اطلاعات رؤیت هلال ماه شوال سال ۱۴۴۳ هجری قمری در روز یکشنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۲۹ رمضان ۱۴۴۳ هجری قمری و ۰۱ می ۲۰۲۲ میلادی در بهترین زمان رؤیت هلال بدین شرح می باشد :

بهترین زمان رؤیت هلال ماه در لار :          ساعت ۱۹ و ۴۳ دقیقه و ۱۱ ثانیه

(توجه : اطلاعات، مربوط به موقعیت رصدخانه لار به مختصات ۲۷:۴۱N و ۵۴:۱۹E می باشد)

 

غروب آفتاب  :  ساعت ۱۹ و ۲۶ دقیقه و ۳۴ ثانیه
غروب ماه    :  ساعت ۲۰ و ۰۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه

ارتفاع ماه   :  ۰۴٫۴۶۱ درجه (۰۴ درجه و ۲۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه قوسی)
سمت ماه  :  ۲۸۷٫۵۸۲ درجه (۲۸۷ درجه و ۳۴ دقیقه و ۵۷ ثانیه قوسی)

ارتفاع خورشید   : ۰۴٫۲۱۳- درجه (۰۴- درجه و ۱۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه قوسی)
سمت خورشید  :  ۲۸۹٫۶۶۰ درجه (۲۸۹ درجه و ۳۹ دقیقه و ۳۴ ثانیه قوسی)

سن ماه   : ۱۸٫۷۵ ساعت (۰۰ روز و ۱۸ ساعت و ۴۵ دقیقه)
درصد روشنایی ماه  :  ۰۰/۶۰ %

 

با توجه به این اطلاعات، رؤیت هلال ماه مبارک شوال در لارستان سخت اما با کمک ابزار نجومی محتمل بوده و و بسته به شرایط آب و هوایی پاک، بنابراین روز اول ماه مبارک شوال از منظر محاسبات نجومی احتمالا دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ خواهد بود.

سوال خود را مطرح کنید :